Historiek van onze vereniging  :


Met deze wil ik U een beetje historiek geven over onze vereniging, de karnavalgroep DE SLAMRIDDERS van Heusden.  Bewust Heusden, daar in onze gemeente Heusden-Zolder er nog een andere groep aktief is, namelijk de Boekweitmannen van Zolder. Inmiddels zijn er nog 2  karnavalverenigingen onstaan, namelijk de Feestknallers en de Black Panters.


Onze vereniging werd opgericht tijdens het voetbalseizoen '79 - '80 uit het toenmalige bestaande steunfonds van voetbalclub Helzold.

In dat zelfde jaar (1980) verscheen onze affiche voor de eerste maal en zag er toen zo uit :
 
Een vroeger lid, genaamd Hugo Maex, bedacht de naam " SLAMRIDDERS ". Op het eerste bal werd ook onze eerste PRINS " JEAN I " (Geraerts Jean) verkozen, tevens werd er ook gedacht aan een karnavalstoet.

Daar in onze deelgemeente reeds een jeugdstoet doorging, namen we contact op met het speelplein Het Heem. De organisatie en het financiële waren voor hen heel zwaar, en er werd afgesproken dat de Slamridders dit zouden overnemen, en zo zijn we gegroeid van jeugdstoet tot internationale karnavalstoet, die steeds doorgaat op zaterdag na Aswoensdag. Ook vanuit de jeugd werd jaarlijks het jeugdprinsenpaar aangeduid.


In 1982 werd er ook een karnavalzitting gelanceerd, die doorging in zaal Hauweyken, met aanstelling van onze Prins.


In 1988 richtten wij een V.Z.W. op onder de naam DE SLAMRIDDERS. Deze heeft tot doel, boven elke levensbeschouwing of politieke overtuiging, de karnaval in de  deelgemeente Heusden in stand te te houden en te ontwikkelen.

Zij zal dit doen door zoveel mogelijk karnavalistische, culturele en andere verenigingen uit Heusden en omstreken samen te brengen, deze te steunen en te betrekken bij het inrichten van de jaarlijkse stoet. Alsook zal zij contact opnemen met verenigingen buiten Heusden en eventueel in het buitenland, ten einde de karnaval in Heusden uit te bouwen en beter te maken. Deze doelstelling wordt in de ruimste zin opgevat.


In  heel Limburg heeft de stoet een zeker niveau bereikt en ook internationaal tellen we mee, zo hebben we banden men F.E.N. ( Federatie Europese Narren ), Brilon ( Thülen ), Eindhoven, enz... . De feiten liegen er niet om, vorige jaren hadden wij 20.000 à 25.000 toeschouwers, 1.200 deelnemers, 100 reklamewagens, praalwagens vanuit gans België en Nederland.